دوره برنامه ریزی استراتژی
Posted By : Date : neda | 10-03-2018
تابستان 97
Read More
0 Comments
دوره تخصصی آنلاین در زمینه فروش
Posted By : Date : neda | 10-03-2018
بهار 97
Read More
0 Comments
دوره برند سازی شخصی و سازمانی
Posted By : Date : neda | 10-03-2018
زمستان 96
Read More
0 Comments
کارگاه فروش مهارت های بازاریابی بیمه های عمر
Posted By : Date : neda | 10-03-2018
پاییز 96
Read More
0 Comments
پیام روز
Posted By : Date : neda | 09-25-2018
امروز سوم مهر است پاییز مبارک
Read More
0 Comments
گزینش و استخدام
Posted By : Date : neda | 09-25-2018
تامین نیروی انسانی جهت سازمانها و شرکت ها و مراکز جویای نیروی انسانی ثبت اطلاعات افراد جویای کار آموزش حرفه ای به افراد متناسب به شغل پیشنهادی
Read More
0 Comments
5 مهر روز جهانی گردشگری
Posted By : Date : neda | 09-24-2018
Read More
0 Comments
ارزیابی
Posted By : Date : neda | 01-05-2016
نیاز سنجی چالش های کسب و کار
Read More
0 Comments
مشاوره
Posted By : Date : neda | 01-05-2016
تامین و آموزش منابع انسانی ، تیم سازی ، تجارت ، بیمه و خسارت ، مالی ، حسابداری ، حقوقی ، قانون کار ، بازاریابی ، کارآفرینی ، تامین کار جهت افراد جویای کار
Read More
0 Comments
آموزش
Posted By : Date : neda | 01-05-2016
برگزاری کارگاه های تخصصی نویسندگی برگزاری کارگاه های تخصصی فن بیان برگزاری کارگاه های تخصصی فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری دیجیتال مارکتینگ بازاریابی تلفنی تبلیغات موثر روانشناسی ارتباط با مشتری موفقیت خانواده صمیمی اصول تربیت جنسی کودکان ازدواج و خوشبختی تحلیل فیلم تصمیم گیری و تغییر عادت قدرت فکر
Read More
0 Comments
1 2