دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های قدرت نویسندگی
دوره های فن بیان و سخنوری
همایش تحلیل زندگی استیو جابز
همایش آخرین دستاوردهای آنتونی رابینز در روسیه
رهبری در سازمان ها
کارگاه های فروش مهارت های بازاریابی بیمه های عمر
دوره های برند سازی شخصی و سازمانی
د وره جامع مدیریت فروش حرفه ای
کارگاه های تخصصی تربیت جنسی کوذکان
دوره های تخصصی فروش تلفنی
دوره های تخصصی آموزش فنی رشته های بیمه ای با اساتید برجسته کشور
دوره های تخصصی آنلاین در زمینه فروش
دروه کاربردی و کاربردی ارتباط با مشتریان
دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای فروش و زبان بدن
دوره های برنامه ریزی استراتژی